0535 014 66 49

Jandarma-Astsubay

 
Jandarma Astsubay nedir?
Astsubaylar, özel kanunlarına göre silahlı kuvvetlere katılan, ‘Astsubay Çavuş’tan ‘Astsubay Kıdemli Başçavuş’a kadar rütbeye haiz asker kişiler.
TSK’daki astsubaylar 5802 sayılı Astsubay Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) subay ile Uzman Jandarma rütbeleri arasındaki ara rütbeler grubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerinde görev yaparlar. Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik ile rütbeleri aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.
 
 
Astsubay rütbeleri (Küçükten büyüğe doğru sıralanışı)
Astsubay Çavuş (Astsb.Çvş)
Kıdemli Çavuş (Kd.Çvş.)
Üstçavuş (Üçvş.)
Kıdemli Üstçavuş (Kd.Üçvş.)
Başçavuş (Bçvş.)
Kademeli Başçavuş (Kad.Bçvş.)
Kıdemli Başçavuş (Kd Bçvş.)
Kademeli Kıdemli Başçavuş (Kad.Kd.Bçvş.)
Daha önceden rütbelerin başına Astsubay işareti konurken düzenlenen bu rütbe biçimi ile Astsubayların bulundukları sınıfa göre sınıf ya da meslek isimi konulur. Örneğin Piyade sınıfında bulunan bir Astsubay Kıdemli Üstçavuş P. Kd. Üçvş. şeklini almaktadır. Muhabere mesleğinde bulunan bir Astsubay Kıdemli Üstçavuş ise sınıfı ne olur ise olsun Mu. Kd. Üçvş. şeklinde rütbenin başına getirilen kısaltma ile yazılmakta ve bu şekilde okunarak söylenilmektedir.
Özlük hakları
Astsubayların özlük hakları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenilmektedir. Astsubayların 2003 yılına kadar 1 yıl süren eğitim dönemleri 2 yıla çıkartılmıştır. 2 yıl süreli görev alacakları sınıf ve mesleğin gerektirdiği görevlere yönelik eğitim alan Astsubaylar Kıt’alardaki görevlerine nasbedilirler. 1 yıl olan eğitim süresinde Astsubay sınıf okulu olan astsubay okullarının isimleri de Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Astsubaylar, eğitim gördükleri Astsubay Meslek Yükekokullarında Astsubay Öğrenci rütbesi ile eğitim alırlar. Astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.
Astsubay alımları
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askeri hakim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda teğmen nasbedilirler. 2003 yılına kadar Astsubaylardan Subay olanlar Kıdemli Yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilme kıstası yeniden düzenlenmiş ve şu anki hali ile 4 yıllık üniversite mezunu astsubaylar subay rütbesine haiz olduklarında general rütbesine kadar yükselebilmektedirler