0535 014 66 49

Polis Akademisi Öğrenci Davranışları

Pomem Pöh Paem Pmyo Öğrenci Davranışları

[14.12.2017 14:18:39]

 Bu yazımızda siz değerli okurlarımıza Polis Akademisi (Pomem Pöh Pmyo Paem ) Öğrenci davranışları hakkında bilgi vereceğiz .

Polis Akademisi, ülkemizde polislik mesleğine yönelik donanımlı personel yetiştiren kurumdur. Bu amaçla, farklı kıstaslarla PMYO, POMEM ve PAEM okullarına polislik öğrencileri almaktadır.  Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı okullarda okuyacak öğrencilerin, polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içinde yetişmeleri  amaçlanmaktadır.

Polis adayı öğrencilerden,  öğrencilik dönemlerinde POLİS AKADEMİSİ  ÖĞRENCİ TUTUM ve DAVRANIŞ YÖNERGESİ çerçevesinde tutum ve davranışları sergilemeleri beklenmektedir.

Günlük Hizmetler

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, günlük hizmet çizelgesinde gösterilen hizmetleri tam ve zamanında yerine getirmelidirler. Bu süreçte öğrencilerden beklenilen, takip ve kontrole gerek kalmadan görevlerini meslek şuuruyla gerçekleştirmeleridir.

Öğrenci Davranışları

Polislik öğrencileri, okula adım attıkları anda mesleğin gerektirdiği bilince ve disipline sahip olmak zorundadırlar. Polislik, askerlik gibi disiplin ve itaat çerçevesinde sınırları çizilmiş bir meslek grubudur.

Öğrenciler, meslekleri boyunca kader kardeşliği bakımından birbirine bağlı olacakları, eğitim gören diğer arkadaşlarına yönelik aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorundadırlar:

• Öğrenciler arkadaşlarına karşı nazik ve kibar olmalıdırlar.

• Kaba sözler söylemek, argo dili ile konuşmak, ıslık çalmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, arkadaşları ile itişmek, dövüşmek ve yerlere tükürmek yasaktır.

Öğrenciler dışarıdan okula, idarece yasaklanan kitap, mecmua, gazete, CD ve benzeri yayınları getiremezler. Dolaplarında, dershanelerinde ve yanlarında bulunduramazlar.

Ateşli silah, patlayıcı madde, delici, bereleyici, zedeleyici alet her çeşit zarar verici maddeyi kuruma getirmek, taşımak, üzerinde, dolabında veya herhangi bir yerde bulundurmak, bunlarla birilerine zarar vermek, oynamak hem tehlikeli hem de yasaktır.

Her türlü alkollü içki ve keyif verici maddenin kullanılması, taşınması, okula getirilmesi, kurumda muhafaza edilmesi kesinlikle yasaktır.

Öğrenciler, kurum içinde dolaşmaları ve girmeleri yasaklanmış yer ve tesislere giremez ve girme teşebbüsünde bulunamazlar.

Kurum bünyesindeki bilgisayar, telefon, ses yayın vb. cihazlar ve tesisler ile izinsiz ve yetkisiz olarak oynamak ve bunları kurcalamak  yasaktır.

Kasten zarar verilen kurum malları, öğrenciden tahsil edilir ve hakkında soruşturma açılır.

Polis Okullarında Amirlere Hitap Şekli

Öğrenciler, Kurum Amiri ve üstü  makam sahiplerine  “Sayın” kelimesini  kullanarak hitap ederler. Öğrenciler Amir, Üst ve Öğretim Elemanlarını gördüklerinde,  selam verirler. Karşılaşmalarında, odalarında veya herhangi bir yerde giriş ve çıkışlarda izin istenir.  Ayrılırken  arkası dönük bir vaziyette çıkamazlar. Konuşurlarken el ve mimik hareketlerinden kaçınır ve hazır ol vaziyetlerini bozmazlar.  Öğrenci üst, amir ve öğretim elemanlarının yanında daha yüksek rütbeli veya kıdemli üst, amir ve öğretim elemanı gördüğünde izin talebinde bulunur. Müsaade almadan görüşemezler.

Okullara giriş ve çıkışlar daima nizamiyeden yapılır. Öğrencilere gelen mektup, kargo vb. gibi şeyler sınıf komiserliğine teslim edilir. Yetkililer tarafından  kontrol edildikten   sonra  öğrenciye verilir.

Öğrenciler toplanma yerlerine söylenen zaman diliminden 5 (beş) dakika önceden gelir ve gelenler hemen sınıf sıralarını oluşturur ve gürültü yapmaz ve uygunsuz tutum ve davranışlardan kaçınırlar.

Öğrenciler kurum içinde görevlilerin uyarılarına riayet eder, itiraz ve münakaşa etmez, gerektiğinde usulüne göre şikayette bulunurlar. Öğrenciler Emniyet Kuvvetlerinin görevlerine müdahale edemezler.

Öğrenciler her türlü siyasi ve ideolojik tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bu nedenle öğrencilerin siyasi parti, kuruluş ve derneklere girmesi, bunların siyasi ve ideolojik faaliyetleri ile münasebette bulunması, her türlü siyasi, ideolojik gösteri ve , toplantılara katılması yasaktır.

Öğrenciler hiçbir şekilde  basın ve yayın kuruluşuna idareden izin almadan yazı yazamaz, beyanat veremez ve bunların yapılmasına aracılık yapamaz. Tanışma ve haberleşme maksadıyla ilan veremez. Resim, e-mail vs. gönderemezler. Sosyal medya kuruluşları da buna dahildir.

Öğrencilerin kendi aralarında veya başkaları ile Fakülte, Yüksekokul veya meslek hayatına ait hususlar üzerinde politik ve ideolojik tartışma yapamaz. Herhangi bir kimsenin buna benzer konuşma ve tahriklerini hadiseye meydan vermeyecek şekilde geçiştirir ve en kısa zamanda bu kişiler idareye haber verilir. Öğrenciler, tanışmadığı ve tanımadığı kimselerin şüpheli sorularını ve arkadaşlık kurma isteklerini dikkatlice tetkik ederler.

Kalk Zilinden Sonra Yapılacak İş ve İşlemler

Öğrenciler, nöbetçi öğrencinin kalk komutu ile kalkarlar ve yatağını emredilen şekilde düzeltirler. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını giderdikten ve tıraş olduktan sonra (öğrenciler ustura kullanamazlar) lüzumlu temizlik araçlarını ( diş fırçası, diş macunu, sabun, tıraş takımı )  dolabına düzenle koyar; elbise dolabı önünde giyinirler. Dolap içerisinde bulunan eşyalarını dolap planına göre tanzim ederek, yatakhaneyi terk eder ve yat zili çalıncaya kadar koğuşa giremez. Gerekli görülen hallerde Sınıf Komiserinden izin almak suretiyle yatakhaneye girebilirler.

Öğrencilere tahsis edilen dolapların kapağında yerleştirme planı bulunur. Tertip mutlaka bu plana göre yapılır. İdarenin bilgisi dışında dolaplar kilitlenemez. Kirli eşyasını soyunma dolabında kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde muhafaza eder, en kısa zamanda temizler, çamaşırlarını kurutma odasında kurutur, dolabına düzenli bir şekilde  bırakır.

Polislik Öğrencilerinin Saç Şekilleri

Erkek öğrencilerin  saçları şapka giyildiği zaman dışarı taşmayacak şekilde tıraş ettirilir. Baş kısmının üzerindeki saç uzunluğu taranabilecek kadar olacaktır.

Bayan öğrencilerin saçları topuz veya küt kesilmiş olacak, siyah veya lacivert toka kullanılacaktır.

Saçlar daima taranmış ve bakımlı olacaktır. Alın kısmında kakül bulunmayacak, bu kısım muntazam taranacak ve alın mutlaka açık olacaktır. Favoriler şakak kemiğinin üzerinden kesilecektir. Erkek öğrenciler her gün sakal tıraşı, en az 15 günde bir saç tıraşı olmak zorundadır. Erkek öğrenciler sakal ve bıyık bırakamazlar. Öğrenciler genel beden temizliğini kendilerine ayrılan yer ve zamanda yaparlar.

Polislik Öğrencilerinin Kıyafetleri

Polis adaylarının elbiseler temiz ve ütülü, ayakkabılar boyalı olacaktır. Atkı dahili kıyafet içerisinde kullanılmaz. İçtimalarda bere takılmaz. Palto, pardesü, atkı ve eldiven emirle giyilir. Çanta sol elde taşınır. Bayan öğrencilerin taşımış olduğu askılı bayan çantası dışında çanta ve benzeri şeyler omuzlarda taşınmaz.  Dışarıda şapkasız dolaşılmaz.

Atlet yakası dışarıdan görülecek şekilde bulunmaz. Her öğrencinin giymiş olduğu kazak, (yazın gömlek)  ve montlarında mutlaka apolet, şifre ve numara bulunmalıdır. Her kıyafete ait apolet kullanılır. Dahili elbisenin altına harici pantolan, harici elbisenin altına da dahili pantolon giyemezler.

Kurumdan verilen her çeşit eşya ile donatımında vücuda uydurmak amacıyla da olsa mevzuat ve okul idaresinin müsaade etmediği herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

Dershanelerdeki Davranışlar

Öğrenciler Dershane Talimatına uyarlar. Ders saatinde öğrenciler bulunduğu yerden dershanelere veya toplanma yerine gider, sıradaki yerlerini alırlar. Etüt saatinde çalışmasına başlar, ders saatinde ise o derse ait gereçlerini sıra üzerine koyarak öğretim elemanlarını bekler. Öğrenciler sınıf mümessilinin veya yardımcısının vereceği “DİKKAT” komutu üzerine dershaneye giren öğretim elemanını ayağa kalkarak esas duruşta ve öğretim elemanına bakmak suretiyle selamlar, öğretim elemanının izni ile yerine oturur, bütün dikkati ile dersi dinler. Öğretim elemanları ile daima esas duruşta ve saygılı bir tarzda konuşurlar.

Öğrenciler dershanelerde  yazı tahtasının yanına asılan yerleşim planına göre kendilerine ait olan yere otururlar.

Dershanelerde  uygunsuz vaziyette oturulmaz ve uyunmaz. Bacak bacak üstüne atılmaz. Sırada otururken ayaklar sıranın dışında bulunmaz. Ders düzenini  bozacak hareketlerden kaçınılır.

Öğrenciler etüt ve ders saatleri başladığı andan itibaren dersliğin dışında bulunmaz. Sorumluluğu bulunan öğrenciler  kolluklarını takarlar. Sınıfla alakalı her türlü sorunlar  Sınıf Komiserine iletilir.

Dersin bitiminde öğretmenin dershaneyi terk etmesini takiben gürültüsüzce dershane terk edilir ve teneffüs saatlerinde sınıfın havalandırılması amacıyla sınıf boşaltılır. Öğretim elemanları dersten erken çıksa bile öğrenciler hiçbir suretle dışarı çıkmaz. Kapı kapalı sessiz bir şekilde oturulur. Mümessil sınıf komiserini mevcut durumdan haberdar eder.

Dershanelerde eğitim faaliyetlerinin dışında hiçbir şey yapılmaz. Sınıfta ve koridorlarda MP-3, Walkman, Cep telefonu  vb. elektronik cihazlar kullanılmaz. Derste cep telefonu bulunan öğrenciler telefonlarını  kapalı bir vaziyette bulundururlar.

Sıra ve sandalyeler, daima hiza ve istikamette tutulur. Sıra gözleri tertipli bulundurulur. Üzerine yazı yazılmaz, tahrip edilmez., sıra ve sandalyeler hiçbir surette duvara dayatılmaz, pencere içlerinde oturulmaz.

Öğrenciler amir, üst ve öğretim elemanlarının yanında  cep telefonu ile görüşme yapamaz, cep telefonu ile konuşurlarken üstlerini, amirlerini ve öğretim elemanları ile karşılaşmaları halinde konuşmalarına ara verirler.

Evci Öğrenciler

Evci Öğrenciler bulundukları şehri terk edemezler. Gidilmemesi gereken yerlere gidemezler. Herhangi bir nedenle okulda kalması gereken evci öğrenciler ilgili amire bilgi vermek zorundadırlar.

Okul Dışında Selamlaşma

Dışarıda  öğrenciler birbirlerini, amir, üst ve öğretim elemanlarını selamlarlar. Öğrenciler üst sınıf öğrencilerini önce selamlamakla, aynı devrede olanlar da karşılık beklemeden selamlaşmakla yükümlüdür.

Diğer Hususlar

Öğrenciler hiçbir surette taksitle ve borçlanarak alışveriş yapamaz ve hiç kimseye kefil olamaz. Öğrenciler meslek onuruna yakışan ve izin verilen yerlere gider, yasaklanmış yerlere  gidemezler.

Gece yat saatinden sonra kimse dışarıda dolaşmaz. Gürültü yapılmaz ve arkadaşlarını rahatsız edici şekilde tavır ve hareketlerde bulunulmaz

Polislik (Pomem Pöh Pmyo Paem) Sınavları Bilgi Platformu

Not: Eğer yazılarımızı ve haberlerimizi beğeniyorsanız lütfen yorum ya da beğeni bırakınız.


Diğer Haberler